Log Ind

Opret Konto

Efter man opretter en profil, er det muligt at tjekke bestillingsstatus og bedømme turen når den er gennemført.
Brugernavn*
Kodeord*
Bekræft Kodeord*
Navn*
Efternavn*
Fødselsdato*
Email*
Telefon*
Land*
*Ved oprettelse af ny konto, du acepterer vores Vilkår og handelsbetingelser og Fortrolighedspolitik og cookies.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Har du en konto?

Log Ind

Log Ind

Opret Konto

Efter man opretter en profil, er det muligt at tjekke bestillingsstatus og bedømme turen når den er gennemført.
Brugernavn*
Kodeord*
Bekræft Kodeord*
Navn*
Efternavn*
Fødselsdato*
Email*
Telefon*
Land*
*Ved oprettelse af ny konto, du acepterer vores Vilkår og handelsbetingelser og Fortrolighedspolitik og cookies.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Har du en konto?

Log Ind

Log Ind

Opret Konto

Efter man opretter en profil, er det muligt at tjekke bestillingsstatus og bedømme turen når den er gennemført.
Brugernavn*
Kodeord*
Bekræft Kodeord*
Navn*
Efternavn*
Fødselsdato*
Email*
Telefon*
Land*
*Ved oprettelse af ny konto, du acepterer vores Vilkår og handelsbetingelser og Fortrolighedspolitik og cookies.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Har du en konto?

Log Ind

Vilkår og handelsbetingelser

Du accepterer Barcelona og mere Aps’ vilkår og betingelser ved at udføre en eller flere af følgende handlinger:

  • At gå ind på vores hjemmeside
  • At gennemføre en reservation af en af vores oplevelser
  • Eller at deltage i en hvilken som helst af vores oplevelser, også selvom der er tale om en gratis oplevelse

Hvis du ikke er enig i en eller flere af vilkårene eller betingelserne, kan ingen af ovenstående handlinger udføres.

 

Betaling for oplevelser

Hele beløbet for vores oplevelser vil blive opkrævet, når man booker oplevelsen.

Vi tilbyder forskellige betalingsformer for, så det er muligt at vælge den løsning, som passer bedst.

Hvis der skulle være en oplevelse, hvor man kun betaler en del af den samlede pris som depositum, vil den resterende del af prisen blive opkrævet på et tidspunkt, som aftales med kunden.

 

Refusionspolitik

I tilfælde af at Barcelona og mere skulle aflyse en af sine oplevelser, uanset årsag, og hvor kunden ikke bærer noget som helst ansvar, vil hele den totale pris for oplevelsen blive refunderet i henhold til Barcelona og mere Aps’ procedure.

Hvis kunden aflyser en tur 24 timer eller mindre, før denne skulle finde sted, eller hvis kunden ikke møder op på det aftalte mødested (aftalt mellem kunden og Barcelona og mere Aps), vil den totale pris for oplevelsen ikke blive refunderet.

Hvis kunden beslutter at aflyse en oplevelse mere end 24 timer, før denne skulle finde sted, uanset årsag, vil 75% af den totale pris blive refunderet.

Hvis Barcelona og mere Aps og kunden aftaler at ændre datoer og tider, vil dette ikke medføre nogen ekstra omkostning.

Såfremt kunden har betalt et depositum, som ikke udgør den totale pris for oplevelsen, vil depositum være underlagt den samme refusionsprocedure som den for tilbagebetaling af det totale beløb.

Det ovennævnte er gældende, så længe tjenester hos tredje part har ikke andre refusionspolitik. I så fald, summen tilknyttet tredjeparts må være betinget af andre refusions regler.

 

Reservationsoplysninger

For at foretage en booking vælger kunden den ønskede oplevelse i vores kalender, og kunden oplyser antallet af deltagere. Hvis der møder flere personer møder op på det aftalte mødested, end hvad der er oplyst ved booking og betalt for, kan oplevelsen blive aflyst, og kundens refusionsret af det betalte beløb vil frafalde.

 

Reservationsændringer

Når bookingen af en tur er gennemført, skal alle ændringer af oplevelsen kommunikeres hurtigst muligt for at sikre, at Barcelona og mere Aps har mulighed for at foretage de nødvendige ændringer. Hvis ændringerne medfører ekstra omkostninger, vil disse skulle betales af kunden, medmindre kunden og Barcelona og mere Aps aftaler andet.

 

Betalings- og bookingbekræftelse

Når kunden fremsender bestillingsformularen på vores hjemmeside med den nødvendige information udfyldt (inkl. datoer for oplevelsen), skal bookingen bekræftes af Barcelona og mere Aps, før kunden kan forsætte til betaling.

Når Barcelona og mere Aps accepterer og bekræfter bookingen, vil kunden modtage en bekræftelsesmail, hvori betalingsoplysningerne vil fremgå. Bookingen er først endeligt gennemført, når kunden har gennemført betalingen, og Barcelona og mere Aps har bekræftet modtagelse af betalingen. Refusionspolitikken, som tidligere er nævnt, vil efterfølgende være gældende.

 

Hvilket ansvar påligger kunden?

Kunden er ansvarlig for at have en forsikring, som dækker eventuelle materielle eller fysiske skader eller dødsfald, som måtte finde sted på en af turene udbudt af Barcelona og mere Aps.

Barcelona og mere Aps er på ingen måde ansvarlig for kundens eventuelle materielle eller fysiske skader eller dødsfald, såfremt kunden ikke selv har en dækkende forsikring.

Kunden er ansvarlig for at oplyse om mulige allergier, fysiske eller mentale forhold, som kan påvirke kundens og de medrejsendes udførelse af turen.

Hvis kunden køber oplevelsen på vegne af andre, er den købende ansvarlig for at skaffe og videreformidle denne information til Barcelona og mere Aps.

Kunden er ansvarlig for at holde opsyn med sine ejendele, og er dermed også ansvarlig for sine ejendele i tilfælde af tyveri, røveri eller bortskaffelse. Barcelona og mere Aps er ikke ansvarlig for kundens ejendele, såfremt disse bliver stjålet eller bortskaffes på en af vores oplevelse.

Det påkræves, at kunden møder op på det aftalte sted og tidspunkt for at sikre, at oplevelserne kan gennemføres som planlagt i henhold til tidspunkt og servicer, som er købt gennem tredjepart.

Det anbefales og foretrækkes, at kunden møder op på det aftalte sted minimum 10 minutter før aftalt for at undgå, at en forsinkelse påvirker udførelsen af turen.

Alle de udbudte servicer, som er omfattet i oplevelsen, kan blive aflyst som følge af en forsinkelse forårsaget af kunden. Såfremt en forsinkelse forårsaget af kunden fører til aflysning af oplevelsen eller enkelte dele af oplevelsen (servicer hos tredjepart er også omfattet), vil det betalte beløb for oplevelsen ikke blive refunderet og vil ikke være omfattet af refusionspolitikken.

 

Hvar er Barcelona og mere Aps ikke ansvarlige for?

Barcelona og mere Aps er ikke ansvarlig for tyveri af personlige ejendele, fysiske skader, dødsfald eller beskadigelse af personlige ejendele forårsaget af fald, personlig ulykke eller naturlige årsager. Barcelona og mere Aps er heller ikke ansvarlig for skader eller dødsfald under rejse med bil, tog, cykel, til fods eller en hvilken som helst anden transportform. Barcelona og mere Aps er heller ikke ansvarlig for tyveri, personskader eller dødsfald i tilfælde af, at kunden er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Barcelona og mere Aps kan heller ikke holdes til ansvar for nogle som helst forhold forårsaget af civile opstande, terrorisme, meteorologiske forhold, naturkatastrofer eller fejl i udstyr. Til sidst er Barcelona og mere Aps heller ikke ansvarlig for begrænset lægeadgang langt fra hospital eller i svært tilgængelige områder for redningsmandskab, eller andre problemer relateret til medicinsk eller lægebehandling.

Barcelona og mere Aps er heller ikke ansvarlig for mulige omkostninger for kunden som følge af forsinkelse i starten eller slutningen af oplevelsen.

Kunderne giver Barcelona og mere Aps uforbeholden ret til at tage billeder og optage videoer på turene, hvor kunderne også vises, til marketingsmæssige formål.

 

Ophavsret og registreret varemærke

Barcelona og mere Aps er et registreret varemærke. Alt indhold vist på denne hjemmeside (tekster, billeder og andet) ejes udelukkende af Barcelona og mere Aps og kan under ingen omstændigheder blive reproduceret i hverken fuld eller delvis form, medmindre man har Barcelona og mere Aps’ eftertrykkelige tilladelse på skrift.

Barcelona og mere Aps forbeholder sig ret til at gennemgå, ændre og opdatere vilkårene og betingelserne, som er nedskrevet her, og i alle tilfælde vil opdateringen være gyldig i samme øjeblik, vilkårene og betingelserne bliver lagt op på hjemmesiden og kunden accepterer dem.

Fortsæt